XIV Bieg Sokoła

SPORT I REKREACJA
Termin: 2023-06-18 09:30

 

Zapisy elektroniczne, lista startowa

REGULAMIN XIV Biegu Sokoła

Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

 1. CEL
 • Popularyzacja biegu jako formy rekreacji ruchowej.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Sokołów Małopolski i okolic.
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8133191894

Współpraca:

 • Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
 • Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Młp.
 • Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Młp.
 • Komisariat Policji w Sokołowie Młp.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 18.06.2023 r. (niedziela) godz. 9.30 Sokołów Młp. Bieg na 1,5 km, godz. 10.00 Bieg Główny oraz Bieg na 5 km (start wspólny).
 • Start i meta Rynek 1 (obok Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.) Biuro biegu od godz. 7.30 do godziny 9.00 w dniu startu.

IV. TRASA

Program zawodów:

 1. Bieg 1,5 km - 13 lat i mł. (nawierzchnia asfaltowa)
 2. Bieg 5 km - (nawierzchnia asfaltowa)
 3. Bieg Główny 12 km (nawierzchnia asfaltowa, drogi i ścieżki leśne).
 4. Uroczyste zakończenie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

 1. Przedstawią zaświadczenie lekarskie pozwalające na uczestnictwo w Biegu lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 2. Dokonają terminowego zgłoszenia.
 3. Mają ukończone 18 lat (do 18 lat za pisemną zgodą rodziców).

VI KATEGORIE WIEKOWE:

Dotyczy Biegu Głównego

Mężczyźni

Kobiety

  kat. A

kat. B

kat. C

kat. D

kat. E

kat. F

kat. G

14 − 19 lat (2009-2004)

20 − 29 lat (2003-1994)

30 − 39 lat (1993-1984)

40 − 49 lat (1983-1974)

50 − 59 lat (1973-1964)

60 − 69 lat (1963-1954)

70 lat i starsi (1953>)

   kat. H

  

   kat. I

   kat. J

   kat. K

   kat. L

   kat. M

   kat. N

14 − 19 lat (2009-2004)

20 − 29 lat (2003-1994)

30 − 39 lat (1993-1984)

40 − 49 lat (1983-1974)

50 − 59 lat (1973-1964)

60 − 69 lat (1963-1954)

70 lat i starsze (1953>)

 Bieg na 5 km bez podziału na grupy wiekowe

VII. NAGRODY

 1. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach Biegu Głównego otrzymują za miejsca I-III okolicznościowe statuetki wraz z grawerką.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej Biegu Głównego, Biegu na 5 km oraz 1,5 km za zajęcie miejsca od I-III otrzymują okolicznościowe puchary z grawerką z podziałem na kat. kobiet, mężczyzn. 
 3. Zawodnicy, którzy w Biegu Głównym zajmą trzy pierwsze miejsca nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 4. Organizatorzy zapewniają pamiątkowe medale, koszulki, plecaki sznurkowe i torby z nadrukami dla uczestników Biegu.

VIII. SPRAWY OGÓLNE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, gorący posiłek, wodę mineralną dla uczestników Biegu.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie podanie oficjalnej klasyfikacji końcowej po 60 min

    od ukończenia Biegu przez ostatniego zawodnika.

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Biegu.
 2. Ze względu na syt. epidemiologiczną w kraju bieg odbędzie się z dostosowaniem

    do wymogów przypadających na dzień biegu.

 1. Regulamin Biegu oraz komunikat końcowy będą dostępne na stronach: www.ultimasport.pl, www.maratonypolskie.pl, www.mgoksir-sokolow.pl
 1. Wyniki Biegu będą podane przez ULTIMASPORT.PL - elektroniczny sportowy pomiar czasu na zawodach sportowych, tel. kom. Tomasz Zając 691 601 151

IX. ZGŁOSZENIA, PŁATNOŚCI

 1. Na stronach internetowych: www.ultimasport.pl/zapisy, www.maratonypolskie.pl, www.mgoksir-sokolow.pl.
 2. W sekretariacie zawodów w dniu startu w godz. 7.30-9.00
 3. Wpisowe dla uczestników Biegu na 5 km oraz Biegu Głównego:
 • wynosi 30 zł - 5 km oraz 40 zł - Bieg Główny
 • w dniu biegu wpisowe wynosi 40 zł - 5 km oraz 50 zł - Bieg Główny (do dnia 9 czerwca br. po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów - 18 czerwca br. nie gwarantuje to otrzymaniem pakietu startowego).
 • Bieg na dystansie 1,5 km nie podlega opłacie.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 1. ILOŚĆ ZAWODNIKÓW BIEGU OGRANICZONA !
 • 12 km - 80 osób
 • 5 km - 80 osób
 • 1,5 km - 50 osób
 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest poprawne zarejestrowanie się na stronie https://ultimasport.pl/zapisy/ (18.06.2022 r. – Sokołów Małopolski – XIV Bieg Sokoła) wypełniając formularz osobowy oraz wniesienie opłaty startowej określonej w sekcji IX pkt. 3.
 2. Wniesienie opłaty startowej dokonuje się za pośrednictwem platformy płatności online www.t-pay.pl, dostępnej w czasie rejestracji online na stronie operatora zapisów i pomiaru czasu www.ultimasport.pl w zakładce Płatność. Brak opłaty do 9 czerwca br. jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
 3. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Biegu Sokoła to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową inna osoba.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik, musi dokonać wypisu, logując się na profil zawodnika na stronie Operatora zapisów i pomiaru czasu; www.ultimasport.pl.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu Sokoła, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, która zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych jednemu partnerowi firmie: UltimaSport –Tomasz Zając wykonującej usługę pomiaru czasu, zwanej dalej Operatorem zapisów i pomiaru czasu.

 1. Dane osobowe uczestników Biegu Sokoła będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Sokoła.
 4. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

bieg-sokola-2023-plakat

 

 

Terminy


 • 2023-06-18 09:30