Informujemy, że spotkanie organizacyjne kółka wokalnego odbędzie się

4 września 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w MGOKSiR w Sokołowie Młp.