Wystawa fotografii online – członkiń Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,
Aliny Szczygieł, Jolanty Szczygieł, Magdaleny Jabłońskiej.

Fot. pani Aliny Szczygieł:

KOO-I-Kopiowanie
KOO-II-Kopiowanie
KOO-III-Kopiowanie
KOO-IV-Kopiowanie
KOO-V-Kopiowanie
KOO-VI-Kopiowanie
KOO-VII-Kopiowanie
PEJZA-I-Kopiowanie
PEJZA-II-Kopiowanie
PEJZA-III-Kopiowanie

Fot. pani Jolanty Szczygieł:

AUR-1-Kopiowanie
AUR-2-Kopiowanie
FORMA-1-Kopiowanie
FORMA-2-Kopiowanie
METAL-1-Kopiowanie
METAL-2-Kopiowanie
METAL-3-Kopiowanie
MOKRE-1-Kopiowanie
MOKRE-2-Kopiowanie
NATURA-1-Kopiowanie

fot. pani Magdaleny Jabłońskiej:

MJ01-Kopiowanie
MJ02-Kopiowanie
MJ03-Kopiowanie
MJ04-Kopiowanie
MJ05-Kopiowanie
MJ06-Kopiowanie
MJ07-Kopiowanie
MJ08-Kopiowanie
MJ09-Kopiowanie
MJ10-Kopiowanie