W MGOKSiR od 6 lutego czynna jest zbiorowa wystawa malarstwa ABSTRAKCJA.

Biorą w niej udział malarze działający w grupach twórczych przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. – Klubie Twórców Sztuki „ART-dekor”, oraz Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. – Aktywnej Grupie Twórców. Opiekunami grup są instruktorki z tych placówek – Henryka Boho i Monika Twardowska. Autorzy zaprezentowanych na wystawie obrazów, z różnym dorobkiem i doświadczeniem artystycznym, to uznani w swoich środowiskach twórcy, pedagodzy plastyki, młodzi artyści poszukujący nowych form wyrazu, początkujący malarze nieprofesjonalni. W swych pracach pokazują różnorodne nurty i kierunki we współczesnej sztuce nieprzedstawiającej. Łączy ich wspólna cecha: pasja twórcza. Każdy z tych artystów jest inny, odrębny, oryginalny. Wystawa składa się z 28 obrazów 21 autorów, wykonanych głównie w technikach akrylowych, mieszanych, własnych, olejnych. Ekspozycja trwać będzie do 28 lutego. Zapraszamy serdecznie do zwiedzania w godzinach otwarcia MGOKSiR.

DSC0111DSC0110