Henryka Boho – mieszkanka Turzy. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Pracuje jako instruktor plastyki w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. Od 10 lat kieruje Klubem Twórców Sztuki „ART-dekor”. Od 2015 roku należy do Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Pasjonuje się malarstwem i fotografią.

 

 

Ekspozycja czynna: 3 września-10 października 2019 roku Biblioteka w Sokołowie Młp.