Ostatnie spotkanie Klubu Seniora poświęcone było tematyce prawa spadkowego. Aspekty prawne dotyczące kwestii dziedziczenia majątku omówił oraz udzielił poradnictwa mecenas Wiesław Pasierb reprezentujący Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT, które świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszej gminy.

Warto wiedzieć, że Stowarzyszenie świadczy usługi każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku przy ul. Rzeszowskiej 29a w Sokołowie (budynek starej szkoły, część środkowa).

24700080045436651923901945873731098829504325n
2485303434543665015723545887243203545763937n
24633806945436647657235706628635295640375615n
24711216745436645490569258975960293881886464n
24786560345436644123902726269855795270790550n