Drodzy Seniorzy! Zapraszamy do wspólnych spacerów z kijkami we wtorki o godz. 9:00. Zbiórka pod budynkiem MGOKSiR na ul. Lubelskiej. Chętnym udostępnimy kijki.
Zaczynamy od 11 maja