Ostatnie czwartkowe spotkanie w Klubie Seniora dotyczyło badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi. Został zaprezentowany problem jakim jest zgłaszalność na badania profilaktyczne, przedstawione zostało czym jest rak piersi i jak można mu zapobiegać.

5550077121738176860416358337572153457115136o
5553914621738178360416207400332705180680192o
5561306321738176193749758991753212314779648o
5550077121738176860416358337572153457115136o 5553914621738178360416207400332705180680192o 5561306321738176193749758991753212314779648o