PROJEKTY

PROJEKTY (1)

piątek, 23 kwiecień 2021 12:04

Cyfrowe GOKi

Napisał

MGOKSiR jest uczestnikiem projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim” realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.