LAUREATÓW KONKURSU i ich opiekunów ZAPRASZAMY na WERNISAŻ wystawy pokonkursowej (podsumowanie konkursu i wręczanie nagród) dnia 20 grudnia 2022 roku o godzinie 13.00 w sali wystawowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ulica Lubelska 5.

PROTOKÓŁ komisyjnej oceny prac nadesłanych na 15. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pt. „Witraż Bożonarodzeniowy 2022”, organizowany pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Komisja obradowała na równych prawach w składzie:

- Monika Kwolek-Stec, artysta malarz z Sokołowa Młp.

- Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

- Henryka Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, wykonane techniką papierowego witrażu, w formacie A3.

Do udziału w Konkursie zgłosiły się dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat i III kat. 13-15 lat oraz osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) – IV kategoria, z 20 placówek kulturalno-oświatowo-wychowawczych powiatu rzeszowskiego.

Na konkurs wpłynęło ogółem 121 prac, w tym 26 prac niespełniających wymogów regulaminowych (za duży albo za mały format). Z uwagi na małą liczbę prac, Komisja podjęła jednogłośnie decyzję, aby witraże wykonane w innym formacie również podlegały ocenie.

Komisja wytypowała prace 25 uczestników Konkursu, którym przyznano nagrody i wyróżnienia

w czterech kategoriach:

I kategoria 6-9 lat

Nagrody

- Natasza Dobosz – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Izabella Machowików – Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

- Aurelia Salamon – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

Wyróżnienia

- Izabela Ferko – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Dawid Mikus – Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

- Paulina Nowińska – Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

II kategoria 10-12 lat

Nagrody

- Michalina Cieśla – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebownisku

- Mateusz Chorzępa – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Milena Nykiel – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Nikola Smoła – Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

Nagrody specjalne (za nowe spojrzenie)

- Michalina Buda – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Julia Rzeszutek – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

Wyróżnienia

- Maksymilian Bajek – Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp.

- Adam Boguń – Szkoła Podstawowa w Trzebusce

- Wiktoria Dyla – Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce

- Bartłomiej Jękot – Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

III kategoria 13-15 lat

Nagrody - nie przyznano

Wyróżnienia

- Magdalena Dec – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie

- Kacper Wielgosz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebosi

IV kategoria (niepełnosprawni)

- Bronisława Burek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

- Ewa Cisek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

- Joanna Czachor – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

- Roman Hajder – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

- Katarzyna Kochańska – KTS „ART-dekor” MGOKSIR w Sokołowie Młp.

- Ewa Muskus – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

- Paulina Szeliga – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp.

 

Głównym kryterium oceny prac przez Komisję była zgodność z tematyką Konkursu, oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonania.

Komisja gratuluje laureatom i ich opiekunom oraz dziękuje pozostałym uczestnikom Konkursu.

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorowi za pomysł Powiatowego Konkursu Plastycznego „WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY” i uważa za słuszne kontynuowanie go w przyszłości.

 

witraz-2022-wystawa