Regulamin 15. Powiatowego Konkursu Plastycznego Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego "WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY"

Organizator

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Warunki uczestnictwa

 • Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane techniką papierowego witrażu (czarne ramki podklejone kolorową bibułą - gładką lub marszczoną). Format pracy: A-3. Tematyka prac dowolna, związana ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 15 lat oraz osoby niepełnosprawne.
 • Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową, nazwą i adresem placówki oraz telefonem kontaktowym.
 • Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
 • Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat,

III kat. 13-15 lat oraz IV kat. - osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).

 • Prace należy przysyłać pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,

ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do 28 listopada 2022 roku.

 • Wyniki Konkursu, termin odbioru nagród i wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej MGOKSiR: mgoksir-sokolow.pl oraz na profilu Facebook.
 • Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych Konkursu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053

REGULAMIN-witra-2022