W związku z obostrzeniami COVID-19 odbiór nagród będzie miał charakter indywidualny w siedzibie MGOKSiR w Sokołowie Młp., ul Lubelska 5. Nagrody można odbierać od dnia 22 grudnia 2021 roku w godzinach pracy biura MGOKSiR.

UWAGA! Laureaci spoza Gminy i Miasta Sokołów Młp. nagrody i dyplomy można odebrać w Starostwie Powiatowym (w sekretariacie) od dnia 10 stycznia 2022 r. 

Zapraszamy również do zwiedzania wystawy nagrodzonych witraży, która czynna będzie od 22 grudnia 2021 do 12 stycznia 2022 w sali klubowej MGOKSiR.

Galerię prac pt. Świąteczna Choinka” będzie można także oglądać on-line na stronie internetowej MGOKSiR.

PROTOKÓŁ

komisyjnej oceny prac nadesłanych na 14. Powiatowy Konkurs Plastyczny

dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

pt. „Witraż Bożonarodzeniowy”,

organizowany pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Komisja obradowała na równych prawach w składzie:

- Bartosz Walicki, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

- Henryka Boho, instruktor plastyki w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

- Helena Woźniak, członkini Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor” MGOKSiR w Sokołowie Młp,

Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia: „ŚWIĄTECZNA CHOINKA”, wykonane techniką papierowego witrażu, w formacie A3.

Do udziału w Konkursie zgłosiły się dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat i III kat. 13-15 lat oraz osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) – IV kategoria, z 37 placówek kulturalno-oświatowo-wychowawczych powiatu rzeszowskiego, powiatu leżajskiego i miasta Rzeszowa oraz indywidualnie.

Na konkurs wpłynęło ogółem 169 prac, w tym 26 niezgodnych z Regulaminem.

Komisja wytypowała prace 28 uczestników Konkursu, którym przyznano nagrody równorzędne

w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria 6-9 lat

- Fabian Bułdak – Szkoła Podstawowa w Łubnie, op. Grażyna Wielgos

- Maja Gorczyca – Zespół Szkół w Zaczerniu, op. Justyna Kurowska-Widak

- Katarzyna Hajder – Szkoła Podstawowa w Wólce Sokołowskiej, op. Aleksandra Ileczko

- Zofia Karnasiewicz – Szkoła Podstawowa w Boguchwale, op. Beata Turek

- Iga Nowak – Zespół Szkół w Jasionce, op. Ewa Sołtys

- Marek Pieniążek – Zespół Szkół w Jasionce, op. Aneta Śliż

- Emilia Wacek – Szkoła Podstawowa w Straszydlu

- Aneta Żak – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie, op. Małgorzata Januszewska, op. Elżbieta Żak

II kategoria 10-12 lat

- Krystian Burek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Górnie, op. Marta Perlak

- Mateusz Durak – Szkoła Podstawowa w Trzebownisku, op. Arkadiusz Maciejewski

- Justyna Gałkowska – Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie, op. Izabela Liskowicz

- Adam Grodecki – Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie, op. Izabela Liskowicz

- Kornelia Kłos – Szkoła Podstawowa w Trzebownisku, op. Arkadiusz Maciejewski

- Gabriela Naja – Szkoła Podstawowa w Kamieniu Prusinie, op. Małgorzata Januszewska, op. Anna Naja

- Adrianna Siorek – Szkoła Podstawowa w Boguchwale, op. Anna Chruściel

- Oliwia Surdziel – Szkoła Podstawowa nr 2 w Górnie, op. Marta Perlak

III kategoria 13-15 lat

- Bartłomiej Pelc – Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej, op. Teresa Blecharczyk

- Ewelina Rzeszutek – Zespół Szkół w Łowisku, op. Magdalena Delekta

- Laura Salach – Świetlica Szkoły Podstawowej w Tyczynie, op. Elżbieta Rabiejewska

- Agnieszka Sudoł – Wólka Sokołowska (zgłoszenie indywidualne)

IV kategoria (niepełnosprawni)

- Bronisława Burek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp., op. Tomasz Przeszłowski

- Krystyna Darocha – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp., op. Elżbieta Depa

- Małgorzata Kisiel – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp., op. Agnieszka Wiercioch

- Katarzyna Kochańska – KTS „ART-dekor” MGOKSIR w Sokołowie Młp., op. Henryka Boho

- Krzysztof Kraska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp., op. Danuta Kruczek

- Szymon Łuszczki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli, op. Mariusz Rokosz, op. Iwona Piątek, op. Magdalena Płysz

- Klaudia Nowak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli, op. Iwona Piątek, op. Magdalena Fłys, op. Mariusz Rokosz

- Wiktor Szeliga – Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu, op. Agnieszka Grochowy

Głównym kryterium oceny prac przez Komisję była zgodność z Regulaminem i tematyką Konkursu, oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonania.

Komisja gratuluje laureatom i ich opiekunom oraz dziękuje pozostałym uczestnikom Konkursu.

Komisja wyraża podziękowanie Organizatorowi za pomysł Powiatowego Konkursu Plastycznego „WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY” i uważa za słuszne kontynuowanie go w przyszłości.