Regulamin XII Powiatowego Konkursu Plastycznego "Witraż Bożonarodzeniowy" Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Karta zgłoszenia 42.09 kb 334 Pobierz
Otwórz
Regulamin 803.51 kb 329 Pobierz
Otwórz

Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Warunki uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane techniką papierowego witrażu, ilustrujące fragment/fragmenty polskich kolęd i pastorałek. Witraże mogą być wykonane w formatach A-4, A-3 lub A2. Prosimy podkleić prace z tyłu białą kartką.
- W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 15 lat oraz osoby niepełnosprawne.
- Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę, oryginalną, wykonaną samodzielnie.
- Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę stanowiącą załącznik do Regulaminu.
- Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
- Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat,
III kat. 13-15 lat oraz IV kat. - osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).
- Prace należy przysyłać pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., w terminie do 2 grudnia 2019 roku. Prosimy nie rolować prac.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w MGOKSiR. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do 31 stycznia 2020 roku.
- Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy do końca lutego 2020 roku. Po tym terminie prace nie będą zwracane.
- Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.