21. Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka Walickiego "Glinolepy 2022"  Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Glina to naturalny surowiec towarzyszący człowiekowi od najdawniejszych czasów. Powstawały z niej budowle, przedmioty codziennego użytku oraz dzieła artystyczne. Również w dłoniach uczestników Warsztatów „Glinolepy 2022” glina może przybrać niezwykłą, interesującą i artystyczną formę…

afisz-glinolepy-2022