NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI w 22. Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Ziemia – Nasz Dom” pod hasłem: „Przyrodnicza Mozaika”
 
 

PROTOKÓŁ z obrad Komisji Konkursowej 22. Powiatowego Konkursu Plastycznego „Ziemia – Nasz Dom” pod hasłem: „Przyrodnicza mozaika”

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

8 maja 2023 roku

Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Na Konkurs wpłynęło ogółem 165 prac z placówek oświatowo-kulturalnych oraz od osób indywidualnych z terenu powiatu rzeszowskiego.

Komisja Konkursowa w składzie:

Monika Kwolek-Stec

magister sztuki, członkini Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”, Sokołów Małopolski,

dr Bartosz Walicki

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim, członek Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”, Sokołów Małopolski,

Henryka Boho

instruktorka plastyki w MGOKSiR, Sokołów Małopolski,

oceniła prace w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat, IV kat. – 16-19 lat.

Komisja wybrała 30 prac plastycznych. Autorom tych prac przyznano nagrody równorzędne i wyróżnienia:

I kat. wiekowa 6-9 lat

Nagrody równorzędne (4)

- Hanna Dec, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Amelia Kołodziej, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Aleksandra Koziarz, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Zuzanna Nycz, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Wyróżnienia (7)

- Dominika Grygiel, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.

- Magdalena Jacek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi

- Hanna Kamińska, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Aniela Lesiczka, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Kacper Matuła, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebosi

- Judyta Pikor, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Ignacy Weremczuk, Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.

II kat. wiekowa 10-12 lat

Nagrody równorzędne (6)

- Gabriela Chorzempa, Zespół Szkół w Górnie

- Emilia Dacko, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Zofia Dec, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Hanna Matuła, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Katarzyna Stapor, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Emilia Rybak, Szkoła Podstawowa w Wólce Niedźwiedzkiej

Wyróżnienia (8)

- Milena Baniak, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Natalia Parisi, Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce

- Małgorzata Piersiak, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Bianka Przybyło, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Melania Sowa, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Bernadeta Szwaja, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Anna Trznadel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

- Anna Walicka, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

III kat. wiekowa 13-15 lat

Nagrody równorzędne (4)

- Michał Gunia, Zespół Szkół w Strażowie

- Magdalena Koch, Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.

- Patrycja Smolak, Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce

- Lena Wróbel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu

IV kat. wiekowa 16-19 lat

Nagroda

- Barbara Sieczkowska, Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz dyplomy.

Ponadto Komisja uhonorowała 25 prac, wyróżniając je kwalifikacją na wystawę pokonkursową. Autorami tych prac są:

I kat. wiekowa 6-9 lat

- Martyna Barczak, MGDK Głogów Młp.

- Kinga Dec, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Amelia Krzyśko, MGDK Głogów Młp.

- Karolina Krzywonos, MGDK Głogów Młp.

- Emilia Niewierowska, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Patrycja Orszak, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Gabriela Partyka, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Klaudia Sroka, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Milena Sudoł, MGOKSiR Sokołów Młp.

- Jakub Watras, MGDK Głogów Młp.

II kat. wiekowa 10-12 lat

- Yelgzaveta Beznosowa, MGDK Głogów Młp.

- Daria Cisek, SP w Sokołowie Młp.

- Rozalia Cynkar, SP nr 2 w Bratowicach

- Paulina Kazik, ZS w Górnie

- Olga Kida, ZS w Górnie

- Julia Krasoń, MGDK Głogów Młp.

- Martyna Maślanka, ZS nr 1 w Nienadówce

- Magdalena Pasierb, SP w Sokołowie Młp.

- Karolina Rzucidło, SP nr 2 w Niechobrzu

- Kinga Szot, SP w Sokołowie Młp.

- Maja Zegar, MGOKSiR Sokołów Młp.

III kat. wiekowa 13-15 lat

- Martyna Dolecka, SP w Wólce Niedźwiedzkiej

- Amelia Góra, SP w Wólce Niedźwiedzkiej

- Sebastian Hasiak, SP w Wólce Niedźwiedzkiej

- Zuzanna Piwoda, SP w Świlczy

Osoby te otrzymują dyplomy za udział w wystawie „ZIEMIA – NASZ DOM. Przyrodnicza mozaika”.

Dyplomy-podziękowania otrzymują nauczyciele, instruktorzy i rodzice, których podopieczni zostali nagrodzeni i wyróżnieni (I i II stopnia) w Konkursie.

Organizatorzy i Komisja Konkursowa składają serdeczne podziękowania nauczycielom, instruktorom i rodzicom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami i gratulują wybitnych osiągnięć młodych artystów.

Dziękujemy również pozostałym uczestnikom Konkursu.

DSC0994-Kopiowanie

DSC0997-Kopiowanie

wystawa-przyrodnicza-mozaika