REGULAMIN 22. Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży "ZIEMIA-NASZ DOM" 2023

Organizator:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

Cele Konkursu:

- Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.

- Stworzenie uczestnikom Konkursu możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej.

- Wymiana artystycznych doświadczeń.

Hasło Konkursu: PRZYRODNICZA MOZAIKA

Wiek uczestników: 6 – 19 lat

Formaty prac: A-4, A-3, A-2

Techniki: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane (wykluczone prace wyklejane plasteliną lub wysypywane ziarnami, makaronem itp. nietrwałymi materiałami)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat, IV kat. – 16-19 lat

Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Termin nadsyłania prac upływa 28 kwietnia 2023 roku.

Adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski

Z tyłu do każdej pracy należy przykleić metryczkę z opisem zawierającym: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Prosimy nie rolować prac! Prace niezgodne z Regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Wyniki Konkursu oraz termin wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl

Prosimy opiekunów o przekazanie informacji dot. wyników swoim podopiecznym.

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053.

Regulamin Konkursu do pobrania na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl

 

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Regulamin "ZIEMIA - NASZ DOM" 2023 436.74 kb 125 Pobierz
Otwórz

regulamin-ziemia-nasz-dom