KONKURS ODWOŁANY ! - Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
Celem konkursu jest Kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników konkursu w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży. Stwarzanie możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej na tematy ekologiczne i ochrony środowiska. Wymiana doświadczeń.

 

Temat: grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek uczestników: 6 - 19 lat

Format prac: A4, A3, A2

Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

I kat.               6-9 lat

II kat.             10-12 lat

III kat.            13-15 lat

IV kat.            16-19 lat

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2020 roku.

Adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis: imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora. Prosimy nie przyklejać karteczek z opisami z przodu pracy! Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Decyzja Jury jest niepodważalna.

FINISAŻ – wręczanie nagród i dyplomów laureatom oraz zamknięcie wystawy pokonkursowej nastąpi 22 maja 2020 roku o godz. 11.00 w sali klubowej MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim.

Wystawa trwać będzie od 27 kwietnia 2020 roku.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można odbierać w dniu Finisażu lub w ciągu miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053.

 

pdf

Regulamin

Rozmiar: 546.22 kb
Odsłon : 220
Data dodania: 2020-01-23