Regulamin Międzygminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - „Historia Polski nutami pisana” w dniu 26.10.2019 r. w sali widowiskowej MGOKSiR w Sokołowie Młp.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Karta zgłoszenia (doc) 41.47 kb 146 Pobierz
Karta zgłoszenia (pdf) 274.94 kb 219 Pobierz
Otwórz
Regulamin Konkursu 226.49 kb 225 Pobierz
Otwórz

I.    Organizator:

Organizatorem Międzygminnego przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Historia Polski nutami pisana” jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

II.    Cel:

1.    Propagowanie pieśni żołnierskiej i patriotycznej w środowisku.
2.    Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami
3.    Wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci oraz młodzieży.
4.    Propagowanie kultury muzycznej oraz walorów artystycznych.

III.     Uczestnicy konkursu:

1.    Uczniowie przedszkola, szkół podstawowych, i szkół średnich, uczestnicy zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez instytucje kulturalne, placówki kształcenia pozaszkolnego i ogniska artystyczne.
2.    Soliści oraz zespoły muzyczne z gminy Sokołów Małopolski, Raniżów, Kamień, Trzebownisko, Czarna w V kategoriach:

- KATEGORIA I :  dzieci w wieku przedszkolnym,
- KATEGORIA II:  dzieci z klas I-III,
- KATEGORIA III: dzieci i młodzież z klas IV-VIII
- KATEGORIA IV: szkoła średnia,
- KATEGORIA V: zespoły muzyczne.

IV.    Warunki uczestnictwa:

1.    W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczne z gminy Sokołów Młp., Raniżów, Kamień, Trzebownisko, Czarna.
2.    Uczestnicy przygotowują jedną pieśń patriotyczną, wojskową lub żołnierską.
3.    Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min., w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu.
4.    Uczestnicy swoje utwory wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym wcześniej wysłanym lub dostarczonym do Organizatora.
5.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisanego imieniem i nazwiskiem uczestnika podkładu muzycznego do 20.10.2019r. osobiście do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.    Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie http://www.mgoksir-sokolow.pl

V.    Terminy:

1.    Zgłoszenia i podkłady muzyczne należy wysłać do 20.10.2019r.
2.    Termin konkursu: 26.10.2019r.
3.    Miejsce konkursu: sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
4.    Godzina rozpoczęcia konkursu: 9:00
5.    Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na bieżąco będą informowani o statusie swojego zgłoszenia.

VI.     Jury i kryteria oceny:

1.    Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:
- dobór repertuaru,
- poziom artystyczny,
- interpretację,
- ogólny wyraz artystyczny.
2.    Wszyscy Uczestnicy Przeglądu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.
3.    Organizatorzy Przeglądu przewidują nagrody dla jednego najlepszego uczestnika w danej kategorii wg decyzji Jury.
4.    Decyzje Jury są ostateczne.

VII.    Organizacja:

1.    W dniu Konkursu każdy uczestnik ma obowiązek, zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia przybycia.
2.    Organizator zapewnia obsługę techniczną.
3.    Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na własny koszt.
4.    W trakcie Konkursu Wokalnego uczestnicy przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.
5.    Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7.    Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych w celu promocji Organizatora oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku  uczestników konkursu do celów promocyjnych Organizatora.

plakat-przeglad-piesni-patriotycznej