Rajd Rowerowy 2020

SPORT I REKREACJA
Termin: 2020-08-30 13:30

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym w dniu 30 sierpnia br. (niedziela) o godz. 13.30

ZAPISY ELEKTRONICZNE

 - Limit uczestników: 90 osób

 - Zapisy elektroniczne dostępne będą od 17.08 do 27.08 (jeśli zostanie przekroczony limit 90 osób zapisy zostaną wcześniej zakończone)

- Trasa długości 25 km, która biegnie poprzez miejscowości gminy Sokołów Małopolski oraz gminy przyległe.
- Start: Obiekt Sportowy  TG Sokół w Sokołowie Młp. (przed startem oraz odprawą techniczną wymagane jest założenie maseczki)
- Meta: Szkoła Podstawowa w Turzy.

* W związku z dynamiczną syt. epidemiczną organizatorzy mogą odwołać rajd

Regulamin

1. W skład Komitetu Organizacyjnego Rajdu Rowerowego:

- Rada Rodziców  ZS JPII w Sokołowie Małopolskim

- Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Stowarzyszenie Bike Square w Sokołowie Małopolskim

Współpraca:

- Nadleśnictwo Głogów Młp.

2. Cel

Rajd Rowerowy

- Weekendowa rekreacja turystyczno-rowerowa.

- Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa przez sport i zdrowy styl życia.

- Zapoznanie się z historią i pięknem przyrody Gminy Sokołów Młp.

3. Rajd Rowerowy odbędzie się 30.08.2020r. (tj. niedziela). Zbiórka uczestników o godz. 13.30 na obiekcie Sportowym TG Sokół w Sokołowie Młp. Planowany czas przejazdu  od dwóch do trzech godziny.

4. Trasa długości 25 km, która biegnie poprzez miejscowości gminy Sokołów Małopolski oraz gminy przyległe.

Start: Obiekt Sportowy  TG Sokół w Sokołowie Młp.

Meta: Szkoła Podstawowa w Turzy.

5. Zapisy dokonywane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie  Młp. pod adresem www.mgoksir-sokolow.pl  w zakładce dedykowanej Rajdowi  Rowerowemu. Za dopuszczonych do uczestnictwa w rajdzie uważa się osoby, które podpisały i złożyły oświadczenie załączone do regulaminu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnikami Rajdu Rowerowego mogą być osoby posiadające przy sobie aktualne dokumenty zgodne z prawem o ruchu drogowym (dowód osobisty, karta rowerowa). Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą brać udział w Rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą za nich odpowiedzialność.

7. Rajd rowerowy będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

- Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz podporządkowania się decyzja organizatora rajdu.

- Rajd ma charakter rekreacyjny. Nie jest to wyścig rowerowy, czyli współzawodnictwo jest surowo zabronione.

- Posiadanie sprawnego technicznie roweru (wyposażenie roweru zgodne z obowiązującymi przepisami). Dz.U.2016.2022 § 53 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

- W celach bezpieczeństwa nakazuje się stosowanie kasków rowerowych na trasie Rajdu.

- Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy tempem narzucanym przez przewodnika grupy, przy zachowaniu ostrożności. Należy jechać równo i spokojnie w szyku.

- Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

- Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiedniego jego wcześniej zasygnalizowany.

- Rajd będzie poruszał się drogami o nawierzchni bitumicznej, grysowej, ścieżkami polnymi i leśnymi.

- Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

- Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, indywidualnej jazdy rowerem bez przewodnika, głośnego zachowywania się, zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

- Uczestnik Rajdu Oświadcza, iż jego stan zdrowia, kondycja pozwala na udział w wydarzeniu, o którym mowa w regulaminie co potwierdza pisemnie w składanym oświadczaniu.

8. Odpowiedzialność organizatora

- Dobrowolne opuszczenie kolumny rajdu w czasie jego trwania przez uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rajdzie, tym samym osoba taka nie jest już uczestnikiem rajdu i nie przysługują jej prawa uczestnika.

- Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu wobec uczestników jak i osób trzecich.

- Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własna odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

- Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru. Awarie zgłaszać należy przewodnikowi i ekipie rowerzystów opiekunów wyznaczonych przez organizatora.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci apteczki pierwszej pomocy wraz z ratownikiem jadącym w kolumnie

- Organizator przewiduje pamiątkowe gadżety dla uczestników Rajdu napój regeneracyjny oraz regeneracyjny posiłek.

 - Ubezpieczenie osobiste NNW, OC pozostaje wyłącznie po stronie uczestnika rajdu.

 Postanowienia końcowe.

- Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z wydarzenia w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz sponsorów.

- Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

- Uczestnik Rajdu oświadcza, iż jest świadomy zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i wobec potencjalnego zagrożenia nie wnosi przeciwko Organizatorowi żadnych roszczeń.

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Regulamin Rajdu Rowerowego 2020 210.16 kb 129 Pobierz
Otwórz

rajd-20200830wersja2--kopia

 

 

Terminy


  • 2020-08-30 13:30

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.