IV Triathlon Sokoła

IV Triathlon Sokoła POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, Dystans sprinterski: 750 m pływania / 20 km jazdy rowerem / 5 km biegu

 

Ultimasport

FACEBOOK Bądźcie z nami na bieżąco !

Regulamin IV Triathlonu Sokoła

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Triathlonu Sokoła jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Sokołów Młp. ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8133191894

Współpraca:

  • Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim
  • FHU FORMA Łukasz Kołodziej
  • PROSWIM Stowarzyszenie Sportowe
  • Siłownia EVITKA w Sokołowie Małopolskim

II. CEL

  • Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu
  • Promocja Sokołowa Małopolskiego w kraju i na świecie
  • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sokołowa Małopolskiego i okolic

 III. TERMIN I MIEJSCE

  • IV Triathlon Sokoła odbędzie się w dniu 17.07.2021 (sobota)
  • Start, meta i strefa zmian będzie znajdować się w okolicy Zalewu Turza (Gmina Sokołów Małopolski) na trasie Sokołów Małopolski - Kolbuszowa).

IV. PROGRAM IMPREZY

7:30 - 9:30 objazd trasy kolarskiej i wydawanie pakietów startowych - biuro zawodów (Zalew Turza)

9:00 - 10:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian (dopuszczone dwa wejścia)                                  

10:20 - odprawa techniczna (okolice strefy zmian)                                                                                     

10:30 - oficjalne otwarcie IV Triathlonu SOKOŁA (okolice strefy zmian)                                                         

11:00 – start dystans sprinterski                                                                                                                              

13:00 – zamknięcie trasy                                                                                                        

13:10 – wyprowadzenie rowerów ze strefy zmian                                                                                                                                 

13:30 – 14:00 ceremonia wręczania nagród

*PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

V. DYSTANS I TRASA

1. IV Triathlon SOKOŁA rozegrany zostanie na dystansie 0,75 km – 20 km – 5 km

2. Pływanie na dystansie 0,75 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Pianki dozwolone. Czepki obowiązkowe (wymagany start w czepkach dostarczonych przez organizatora). Rolling start z brzegu (zawodnicy startować będą w 3-osobowych seriach co 10 sekund). Na prośbę, dopuszczeni będą zawodnicy płynący z bojką asekuracyjną (*startować będą na samym końcu – 60 sekund po ostatniej 3-osobowej serii).

3. Rower na dystansie około 20 km zostanie rozegrany na 1 pętli. Trasa lekko pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie częściowo ograniczony i zabezpieczony w newralgicznych punktach przez Policję, Straż i wolontariuszy. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Organizator nie odpowiada za stan sprzętu (rower) dostarczonego przez zawodnika

4. Bieg na dystansie 5 km (1 pętla). Pomiar trasy GPS

5. Limit czasu ukończenia zawodów 2 godziny

VI. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie mieściło się przy (Zalew Turza)

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 17.07.2021 r. od godziny 7.30

3. W biurze zawodów zawodnik przedstawia swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisuje wymagane oświadczenia

4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. Punkty odświeżenia ulokowane na trasie biegowej: na początku, na 2 kilometrze oraz na mecie.

2. Na punktach odświeżania dostępna będzie woda, napój izotoniczny i owoce

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety

IX. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia)

K (generalna kobiet)                                                                                                                                                               

K 18 (18-19 lat)                                                                                                                                                                  

K 20 (20-29 lat)                                                                                                                                                                       

K 30 (30-39 lat)                                                                                                                                                                       

K 40 (40-49 lat)                                                                                                                                                                     

K 50 (50-59 lat)                                                                                                                                                                            

K 60 (60 lat i więcej)

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia)

M (generalna mężczyzn)                                                                                                                                                     

M 18 (18-19 lat)                                                                                                                                                                      

M 20 (20-29 lat)                                                                                                                                                                      

M 30 (30-39 lat)                                                                                                                                                                 

M 40 (40-49 lat)                                                                                                                                                                         

M 50 (50-59 lat)                                                                                                                                                                     

M 60 (60 lat i więcej)

XI. NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii generalnej otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe

2. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe

3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się

4. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon SOKOŁA otrzyma okolicznościowy medal

5. Przewidziane losowanie nagród po zakończeniu zawodów

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli

XIII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.ultimasport.pl

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego, jeżeli zawodnik nie dokona opłaty do tygodnia będzie usunięty z listy

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej

4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy

5. Obowiązuje limit uczestników 130 osób

6. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 1.07.2021, po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe

7. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu częściowego sfinansowania imprezy

XIV. WPISOWE

1. W zawodach IV Triathlon SOKOŁA obowiązują opłaty w wysokości:  - 150,00 PLN płatne do 30.05.2021 (data zaksięgowania)  - 180,00 PLN płatne do 1.07.2021 (data zaksięgowania)                     

2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.

3. Wniesienie opłaty startowej dokonuje się za pośrednictwem platformy płatności online www.t-pay.pl, dostępnej w czasie rejestracji online na stronie operatora zapisów i pomiaru czasu www.ultimasport.pl w zakładce Płatność.

4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w IV Triathlon SOKOŁA to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową inna osoba.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik, musi dokonać wypisu, logując się na profil zawodnika na stronie Operatora zapisów i pomiaru czasu; www.ultimasport.pl.

XV. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Triathlonu Sokoła, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, która zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych jednemu partnerowi firmie: UltimaSport –Tomasz Zając wykonującej usługę pomiaru czasu, zwanej dalej Operatorem zapisów i pomiaru czasu.

2. Dane osobowe uczestników Triathlonu SOKOŁA będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlonie SOKOŁA.

5. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVI. UWAGI KOŃCOWE

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 17.07.2021 r. o godz. 9:30

2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura wyszczególnionych w programie imprezy

3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych

4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek startowy, okolicznościowy T-shirt lub inny gadżet z logotypem imprezy, bon na posiłek po zawodach, wodę, napoje izotoniczne oraz owoce

5. Organizator posiada ubezpieczenie OC

6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną

7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej

8. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek

9. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

11. Udział w Triathlonie SOKOŁA nie będą wymagane licencje PZTri

12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

plakattriathlon2021

 

Social Media

© 2023 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. - Triathlon Sokoła