Zapytanie ofertowe MGOKSiR.Z.271.5.2020 - Druk gazety "Kurier Sokołowski", plakatów i zaproszeń - unieważnione

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Druk gazety "Kurier Sokołowski" wraz z pakowaniem w termokurczliwą folię, plakatów i zaproszeń dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj   E-mail